English  
ଅର୍ଥ ବିଭାଗ
  ଶ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ଦାଶ ,ଓଏଫ୍ଏସ୍ (ଏସ୍ ଜି )
ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ(ଅର୍ଥ)
ଫୋନ୍‍: ୦୬୭୪-୨୫୪୧୫୦୪
ଇପିଏବିଏକ୍ସ-ଏକ୍ସଟେନ୍‍ସନ୍‍: ୫୦୬
ଫ୍ୟାକ୍ସ-୨୫୪୨୯୫୬
ଇମେଲ୍‍: cgmfin@idco.in

 

  ଶ୍ରୀ ମାନସ ମହାନ୍ତି
ପରିଚାଳକ(ଅର୍ଥ) ଆଇ/ସି
ଇପିଏବିଏକ୍ସ-ଏକ୍ସଟେନ୍‍ସନ୍‍:୬୦୨
ଇମେଲ୍‍: manager.finance@idco.in
 

ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର କବି 
ସହକାରୀ ପରିଚାଳକ(ଅର୍ଥ)
 ଶ୍ରୀ ଏମ୍. ଏମ୍. ମହାନ୍ତି 
ସହକାରୀ ପରିଚାଳକ(ଅର୍ଥ)
ଶ୍ରୀମତି ପି ଉମାରାଣୀ 
ସହକାରୀ ପରିଚାଳକ(ପ୍ରଶାସନ)

ଶ୍ରୀ ଉମାକାନ୍ତ ରାୟ
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ
ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତି
ସହକାରୀ ପରିଚାଳକ(ଅର୍ଥ)
ଶ୍ରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ମଳିଆ
ସହକାରୀ ପରିଚାଳକ(ଅର୍ଥ)

ଶ୍ରୀ  ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ 
ସହକାରୀ ପରିଚାଳକ(ଅର୍ଥ)
 ଶ୍ରୀ ରାଜକିଶୋର ରାଉତ 
ସହକାରୀ ପରିଚାଳକ(ଅର୍ଥ)
ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି
ସହକାରୀ ପରିଚାଳକ(ଅର୍ଥ)