English  
ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ

ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ବଡ ବଡ ଜମି ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଇଡ୍‍କୋ ଉପରେକ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ :

  • ପ୍ରକଳ୍ପ ଇଲାକା ଚିହ୍ନଟ
  • ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ପୃଥକୀକରଣ/ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା
  • ଥଇଥାନ ଏବଂ ପୁର୍ନବାସ ସୁବିଧା
  • ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି

 

 

 

 

 

 

ଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନା:

ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକୁ ତୁରନ୍ତ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ବ୍ୟାଙ୍କ୍‍ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଇଲାକାରେ ସରକାରୀ ଜମି ଗୁଡିକ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିବ ।

ଜିଆଇଏସ୍‍ ଭିତ୍ତିକ ଜମି ସୂଚନା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା :

ଜିଆଇଏସ୍‍ ଭିତ୍ତିକ ଜମି ସୂଚନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯୋଗୁଁ ଜମି ବ୍ୟାଙ୍କ୍‍ ପାଇଁ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ ଫର୍ମାଟରେ ଜମି ଚିହ୍ନଟ, ଏହାର ପ୍ରଚାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ପାରିବ

...

ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଅଧିକ ସୂଚନା
...

ସମ୍ପୂର୍ଣ ହୋଇଥିବା ପରିଯୋଜନା

ସମ୍ପୂର୍ଣ ହୋଇଥିବା ପରିଯୋଜନା ଲିଷ୍ଟ

ଅଧିକ ସୂଚନା
...

ଚାଲୁ ହୋଇଥିବା ପରିଯୋଜନା

ଚାଲୁ ହୋଇଥିବା ପରିଯୋଜନା ଲିଷ୍ଟ

ଅଧିକ ସୂଚନା