English  
ଆଇନ
  ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ୍ୱର ଜେନା, ଓଏଏସ୍‍(ଏସ୍‍)
ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ (ଆଇନ)
ଇପିଏବିଏକ୍ସ-ଏକ୍ସଟେନ୍‍ସନ୍‍: ୪୦୧  ଫ୍ୟାକ୍ସ- ୨୫୪୨୯୫୬
ଇମେଲ୍‍: cgmpa@idco.in

 

ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ପରିଡ଼ା
ସହକାରୀ ପରିଚାଳକ(ଆଇନ)
  ଶ୍ରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ

ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଜେଠୀ
ସହକାରୀ ପରିଚାଳକ(ଆଇନ)
ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ
ସହକାରୀ ପରିଚାଳକ(ଆଇନ)
ଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମହାପାତ୍ର
ସହକାରୀ ପରିଚାଳକ(ଆଇନ)