English  
କାର୍ମିକ ଏବଂ ପରିଚାଳନା
ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ୍ୱର ଜେନା, ଓଏଏସ୍‍(ଏସ୍‍)
ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ (ପିଆଣ୍ଡଏ)
ଇପିଏବିଏକ୍ସ-ଏକ୍ସଟେନ୍‍ସନ୍‍: ୪୦୧
ଫ୍ୟାକ୍ସ- ୨୫୪୨୯୫୬
ଇମେଲ୍‍: cgmpa@idco.in
 
 
 

ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଞ୍ଜୟ ଦାସ
ସହକାରୀ ପରିଚାଳକ (ପ୍ରଶାସନ)
ଶ୍ରୀ ଲଳିତ ମୋହନ ଚୌଧୁରୀ
ସହକାରୀ ପରିଚାଳକ (ପ୍ରଶାସନ)