English  
ଜନ ସମ୍ପର୍କ
  ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ୍ୱର ଜେନା,ଓଏଏସ୍‍(ଏସ୍‍)
ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ (ପିଆଣ୍ଡଏ)
ଇପିଏବିଏକ୍ସ-ଏକ୍ସଟେନ୍‍ସନ୍‍: ୩୦୨
ଫ୍ୟାକ୍ସ-୨୫୪୦୭୪୯
ଇମେଲ୍‍: cgmpa@idco.in

 

ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ମିଶ୍ର
ସହକାରୀ ପରିଚାଳକ(ପିଆର୍)
  ରୁକସାନା ପରବୀନ
ସହକାରୀ ପରିଚାଳକ (ପ୍ରଶାସନ)
ଗତ ୨ ବର୍ଷରେ ପ୍ରମୁଖ ଆୟୋଜନ ଯୋଗଦାନ