English  
ଡାଉନଲୋଡ଼ ସ୍କ୍ରୀନ ରିଡ଼ର

ଏହି ୱେବସାଇଟ୍‍ ଟି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ୱେବ ସାଇଟ୍‍ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଗଠନ (ଡବ୍ଲ୍ୟୁ୩ସି)ର ୱେବ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ (ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିଏଜି) ୨.୦ ଲେବଲ ଏଏ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଅଟେ । ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ୱେବ ସାଇଟ୍‍ ବ୍ୟବହାର ବା ସ୍କ୍ରିନ ରିଡର ଭଳି ବୈଷୟିକଜ୍ଞାନ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଥାଏ । ୱେବସାଇଟ୍‍ର ସୂଚନା ଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କ୍ରିନ୍‍ ରିଡର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଯଥା ଜେଏଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‍, ଏନ୍‍ଭିଡିଏ, ଏସ୍‍ଏଏଫଏ, ସୁପରନୋଭା ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋ-ଆଇଜ୍‍ ।

ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ଟେବୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କ୍ରିନ ରିଡର ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି :

ବିଭିନ୍ନ ସ୍କ୍ରିନ ରିଡର ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୂଚନା

ବିଭିନ୍ନ ସ୍କ୍ରିନ ରିଡର ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୂଚନା

ସ୍କ୍ରିନ୍‍ରିଡର ୱେବସାଇଟ୍‍ ମାଗଣା/ବ୍ୟବସାୟିକ
ଥଣ୍ଡର http://www.screenreader.net/index.php?pageid=2(External website that opens in a new window) ମାଗଣା
ସ୍କ୍ରିନ୍‍ ଆକ୍‍ସେସ୍‍ ଫର ଅଲ୍‍ (ସାଫା) http://www.nabdelhi.org/NAB_SAFA.htm (External website that opens in a new window) ମାଗଣା
ନନ୍‍ ଭିଜୁଆଲ ଡେକ୍ସଟପ୍‍ ଆକ୍‍ସେସ୍‍ (ଏନ୍‍ଭିଡିଏ) http://www.nvda-project.org/ (External website that opens in a new window) ମାଗଣା
ସିଷ୍ଟମ ଆକ୍‍ସେସ୍‍ ଟୁ ଗୋ http://www.satogo.com/ (External website that opens in a new window) ମାଗଣା
ୱେବ ଏନିହ୍ୱୟାର http://webanywhere.cs.washington.edu/wa.php (External website that opens in a new window) ମାଗଣା
ହାଲ http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5 (External website that opens in a new window) ବ୍ୟବସାୟିକ
ଜେଏଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‍ http://www.freedomscientific.com/jaws-hq.asp (External website that opens in a new window) ବ୍ୟବସାୟିକ
ସୁପରନୋଭା http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1 (External website that opens in a new window) ବ୍ୟବସାୟିକ
ୱିଣ୍ଡୋ ଆଇଜ୍‍ http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/ (External website that opens in a new window) ବ୍ୟବସାୟିକ