English  
ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳନା

ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହ,ଆଇଏଏସ୍‍

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ଫୋନ୍‍-୦୬୭୪-୨୫୪୧୫୨୫
ଫ୍ୟାକ୍ସ-୨୫୪୨୯୫୬
ଇମେଲ୍‍: md@idco.in

ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତ କବି ଦାସ

ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ (ପିଆଣ୍ଡସି)
ଇପିଏବିଏକ୍ସ-ଏକ୍ସଟେନ୍‍ସନ୍‍: ୨୦୪
ଇମେଲ୍‍: cgmpc@idco.in

ଶ୍ରୀ କୁଶଧର ମହନ୍ତ

ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ(ଏମ୍‍ଏସ୍‍ଏମ୍‍ଇ)
ଇପିଏବିଏକ୍ସ-ଏକ୍ସଟେନ୍‍ସନ୍‍: ୩୦୩
ଇମେଲ୍‍: cgmid@idco.in

ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ

ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ(ସିଭିଲ୍‍)
ଇପିଏବିଏକ୍ସ-ଏକ୍ସଟେନ୍‍ସନ୍‍:
ଇମେଲ୍‍: cgmcivil@idco.in

ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି

ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ(ଜମିଜମା)
ଇପିଏବିଏକ୍ସ-ଏକ୍ସଟେନ୍‍ସନ୍‍:୫୦୯
ଇମେଲ୍‍:cgmland@idco.in

ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ୍ୱର ଜେନା, ଓଏଏସ୍‍(ଏସ୍‍)

ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ (ପିଆଣ୍ଡଏ)
ଇପିଏବିଏକ୍ସ-ଏକ୍ସଟେନ୍‍ସନ୍‍:
ଇମେଲ୍‍: cgmpa@idco.in

ଶ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ଦାଶ ,ଓଏଫ୍ଏସ୍ (ଏସ୍ ଜି )

ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ (ଅର୍ଥ)
ଫୋନ୍‍: ୦୬୭୪-୨୫୪୧୫୦୪
ଇପିଏବିଏକ୍ସ-ଏକ୍ସଟେନ୍‍ସନ୍‍: ୫୦୬
ଇମେଲ୍‍: cgmfin@idco.in

*ଇପିଏବିଏକ୍ସ ନମ୍ବର: ୦୬୭୪-୨୫୪୦୮୨୦/୨୫୪୩୫୦୬/୨୫୪୩୮୬୫/ ୨୫୪୧୭୦୬/ ୨୫୪୩୮୦୪/ ୨୫୪୧୮୧୯/ ୨୫୪୩୮୧୪/ ୨୫୪୨୮୨୦